Dowiedz się czym oddychasz - Powiat Koniński edukuje i promuje niską emisję


Powiat Koniński 15 lipca br. podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowaniu projektu pn. Olimpiada wiedzy pt. niska emisja w Aglomeracji Konińskiej.

Olimpiada jest jednym z działań realizujących Plan Zrównoważonego Gospodarowania Energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. Mogą w niej wziąć udział uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych z powiatu konińskiego i miasta Konina (Aglomeracja Konińska) zainteresowani ekologią – zwłaszcza tematyką niskiej emisji. Głównym celem olimpiady jest zapoznanie młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza w Polsce oraz podniesienie świadomości uczestników nt. niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii. Olimpiada składać będzie się z dwóch etapów. I etap to eliminacje szkolne, które odbędą się  we wrześniu. II etap to finał polegający na przygotowaniu przez przedstawicieli każdej ze szkół prezentacji nt. „Niska emisja w moim otoczeniu”. Autorzy najwyżej ocenionych prezentacji otrzymają nagrody rzeczowe. Finał odbędzie się na początku listopada w Starostwie Powiatowym w Koninie.
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji  w Starostwie Powiatowym w Koninie, tel. 63 240 32 68 lub 63 240 32 64, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Przedsięwzięcie pn.: ” Olimpiada wiedzy pt. niska emisja w Aglomeracji Konińskiej” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
http://www.wfosgw.poznan.pl

 

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Grodziec informuje o możliwości
składania wniosków na stypendium szkolne na nowy

rok szkolny 2016/2017

1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu pokój nr 6.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi
w zależności od sytuacji rodzinnej są:

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury.
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
 3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium.
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa, lub o nie posiadaniu gospodarstwa.
 5. Zaświadczenie z  PUP, historia bezrobotnego.
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.
 8. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (dwojga rodziców – formularz do pobrania w Urzędzie Gminy).

3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu pokój nr 6 lub telefonicznie (63) 2485500 wew. 37,38.

 

/-/ Wójt Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska

Wniosek do pobrania.

 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy Grodziec od 50 roku życia.

 

Badania będą dotyczyć:
Profilaktyki  i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego)
oraz
Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (prostata)

 

W dniu 02.09.2016 r. o godz.12:50
w Urzędzie Gminy Grodziec ( sala ślubów)
przeprowadzone zostanie  SPOTKANIE EDUKACYJNE.

 

Podczas spotkania, zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do przygotowania materiału do badań.

Natomiast

 

w dniu 08.09.2016 r.  w godz. 9:00 -13:00
w Zespole Szkół w Grodźcu – sala nr 01
przeprowadzone zostaną BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK.

 

Informacje dodatkowe:
- na wszystkie badania należy zabrać ze sobą Dowód Osobisty
- wyniki zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez pacjenta adres
- zapisy przeprowadzane są przez Państwa Gminę.

 

Zapisy:  SEKRETARIAT URZĘDU GMINY GRODZIEC  TEL. 63 2485500 WEW.27

 

 

    Uprzejmie informuję, że firma Verbum Akademia Szkoleń Sp. z o.o. którą mam zaszczyt kierować realizuje projekt nr RPWP.06.03.01-30-0101/15 „Własna Firma – Twój Sukces” na otrzymanie dotacji na założenie własnej firmy dla kobiet zamieszkałych na terenie Grodźca.

Firma maly

W ramach realizowanego projektu oferujemy:

 • Udzielenie bezzwrotnej dotacji w kwocie 22 700 zł.
 • Wsparcie pomostowe w kwocie 1750 miesięcznie przez okres 1 roku.
 • Kwota 1600 zł na specjalistyczne usługi doradcze.
 • Specjalistyczne szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej firmy.
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Istotnym elementem wsparcia w/wym. Projektu jest dotychczas nie stosowane wsparcie pomostowe w kwocie 1750 zł miesięcznie przez okres 1 roku.

Rekrutacja do projektu przewidziana do 31.08.2016 r.
Osobą do kontaktu z ramienia realizatora  projektu jest Pani Halina Nowak tel. 661 291 706
Szczegóły informacji o projekcie zawarte są na stronie internetowej www.gwarancja.com.pl .

 

Z poważaniem.
Andrzej Nowakowski
Prezes Zarządu
VERBUM Akademia Szkoleń Sp. z o.o.

Plakat do pobrania.