W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 poniżej do pobrania ogłoszenia naborów nr: 1/2017,2/2017, 3/2017, 4/2017

 

Ogłoszenie nr 1 - Rozwój gospodarczy obszaru LGD „Solidarni w Partnerstwie”

Ogłoszenie nr 2 - Rozwój gospodarczy obszaru LGD „Solidarni w Partnerstwie”

Ogłoszenie nr 3 - Poprawa jakości życia poprzez wzmocnienie potencjału turystyczno – rekreacyjnego obszaru LGD

Ogłoszenie nr 4 - Zachowanie tożsamości kulturowej oraz promocja lokalnego dziedzictwa obszaru LGD.

 

 

zawiadomienie 1 maly

 

 

koncert noworocz 2016 maly