Grodziec, dnia 9 października 2019 roku

INFORMACJA

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 PAŹDZIERNIKA /ŚRODA/ 2019 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

1) KOMISJA REWIZYJNA;
2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
3) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
5) KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak

 

OR.0002.11.2019

Grodziec, dnia 9 października 2019 roku

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./

zwołuję XI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 16 października 2019 roku /t.j. środa/ o godzinie 12:00
w sali Ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Poniżej link do naszej strony internetowej, na której lista jest na bieżaco aktualizowana:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Konińskim

 

 

ARiMR Plakat susza 2 male