Drodzy mieszkańcy!

 

    Informuję, iż z dniem 8 czerwca 2020 r. zamknięty zostaje nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja’’, ze względu na dużą ilość wniosków oraz ograniczone środki finansowe.

Wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Koninie po 8 czerwca 2020 r. nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrana:

 

 

Grodziec, dnia 4 czerwca 2020 roku

OR.0002.19.2020

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/

z w o ł u j ę XIX sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 10 czerwca 2020 roku 
/tj. środa/ o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu, 
Pl. Abp. B. Dąbrowskiego 4

 

Grodziec, dnia 4 czerwca 2020 roku

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 CZERWCA /ŚRODA/ 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRODŹCU, PL. ABP. BRONISŁAWA DĄBROWSKIEGO 4, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak

 

GRODZIEC, DNIA 28 MAJA 2020 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

     PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 4 CZERWCA /CZWARTEK/ 2020 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14.00.

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Kamil Rezler