Grodziec, dnia 27.05.2020 r.

 

INFORMACJA

 

    Informuję, że w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA w Grodźcu działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu z dniem 04.06.2020 roku przywraca bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych.

    Każda osoba korzystająca z porad specjalisty zobowiązana jest do stosowania obowiązujących zasad ostrożności:

  • zachowania bezpiecznej odległości od innych osób,
  • zasłonięcia ust i nosa,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do pomieszczenia biurowego.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Grodziec, dnia 21 maja 2020 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/85/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku zwołuję na dzień 29 maja 2020 roku o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański

 

logo

 

 

Targowisko w Grodźcu wznawia częściowo
działalność!

 

    Ze sporymi ograniczeniami i z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa, ale będzie można znów zrobić zakupy na Placu Targowym „Mój Rynek” w Grodźcu. Działalność targowiska zostanie wznowiona w jarmark tj. każdego miesiąca w pierwszy wtorek po czternastym, począwszy od maja br.

    Podczas korzystania z targowiska należy przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz 792), zaleceń sanitarnych, wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny dla targowisk i bazarów oraz innych obowiązujących w tej kwestii przepisów, w szczególności:

  • stosować właściwą higienę rąk, kaszlu i oddychania (np. rękawiczki, maseczki ochronne);
  • stosować zasady bezpieczeństwa żywności restrykcyjnie i z pełną świadomością;
  • ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe charakterystyczne dla COVID-19;
  • przestrzegać, aby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży (stanowisko handlowe) przypadały maksymalnie 4 osoby (z wyłączeniem osób stanowiących obsługę stanowiska) z zachowywaniem 2m odległości.