Grodziec, dnia 18 listopada 2019 roku

 

INFORMACJA

 

   INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25 LISTOPADA /PONIEDZIAŁEK/ 2019 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

1) KOMISJA REWIZYJNA;
2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
3) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
5) KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak

 

   Informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zwrócił się z prośbą do Rady Gminy Grodziec o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020 – 2023.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 22 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w BIP Grodziec.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADAMIAM, ŻE D11NIA 29 LISTOPADA (PIĄTEK) 2019 ROKU O GODZ. 12:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Aneta Dąbek

 

1

 

 

 

Zwierzęta nam –

my zwierzętom

 

 

 

   W dniu 30.10.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie i Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu odbyło się spotkanie edukacyjne poświęcone bezdomności zwierząt. Wolontariuszka ze schroniska przeprowadziła rozmowy z dziećmi, podczas których dowiedziały się one jak rozpoznać zwierzęta szczęśliwe, zadbane, posiadające dom oraz te bezdomne. Poznały też główne przyczyny bezdomności zwierząt i jej skutki. Poruszono także temat kastracji i sterylizacji czyli najbardziej humanitarnej metody nadpopulacji zwierząt domowych (szczególnie psów i kotów).