Grodziec, dnia 21 listopada 2019 roku

 

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 LISTOPADA /PIĄTEK/ 2019 ROKU O GODZ. 8:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Kamil Rezler

 

Grodziec, dnia 20 listopada 2019 roku

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 LISTOPADA /PIĄTEK/ 2019 ROKU O GODZ. 8:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański

 

Grodziec, dnia 20 listopada 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

 

    PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH W DNIU 28 LISTOPADA 2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZINIE 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych

/-/ Agata Różańska

 

OR.0002.12.2019

Grodziec, dnia 20.11.2019 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./

z w o ł u j ę XII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji 
na dzień 26 listopada 2019 roku /tj. wtorek/ o godz. 10.00 
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec