W poniedziałek, 19 sierpnia 2019 roku z inicjatywy Wójta Gminy Grodziec - Mariusza Woźniaka w Szkole Podstawowej w Grodźcu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu NFOŚiGW pn. „Agroenergia”.

1

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje
o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na nowy
rok szkolny 2019/2020

 

  1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

  2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są:

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH

GMINY GRODZIEC

Data

Godzina

Sołectwo

19.08.2019

17.00

JANÓW

19.08.2019

19.00

GRODZIEC-STOŁÓWKA SZKOLNA

20.08.2019

17.00

BISKUPICE

20.08.2019

19.00

CZARNYBRÓD

21.08.2019

17.00

BIAŁA

21.08.2019

19.00

BIAŁA KOLONIA

22.08.2019

15.00

BYSTRZYCA

22.08.2019

19.00

ŁAGIEWNIKI

23.08.2019

17.00

KRÓLIKÓW CZWARTY

23.08.2019

19.00

KRÓLIKÓW

26.08.2019

17.00

LĄDEK

26.08.2019

19.00

JUNNO

27.08.2019

17.00

ZAGUŹNICA-SZKOŁA LIPICE

27.08.2019

19.00

STARA CIŚWICA

28.08.2019

17.00

STARE GRĄDY

28.08.2019

19.00

WIELOŁĘKA

29.08.2019

17.00

STARY BOROWIEC

29.08.2019

19.00

NOWE GRĄDY

 

WÓJT GMINY GRODZIEC

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 13.08.2019 r. do 04.09.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec, pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

 

 

z up. Wójta Gminy Grodziec
/-/ Radosław Perczyński
Zastępca Wójta Gminy Grodziec

Do pobrania: