Grodziec, dnia 6 lipca 2020 roku

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 LIPCA /ŚRODA/ 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRODŹCU,
PL. ABP. BRONISŁAWA DĄBROWSKIEGO 4, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak

 

Grodziec, dnia 6 lipca 2020 roku.

OR.0002.20.2020

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 7 lipca 2020 roku /tj. wtorek/ o godz. 9:00
w Szkole Podstawowej w Grodźcu

 

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego na utrzymanie płynności finansowej – w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa – będzie udzielane przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami WARP złoży w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokumentację, w celu przeprowadzenia naboru dla przedsiębiorców, w maksymalnym terminie do 15 lipca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Na tej podstawie, dokumentacja konkursowa dla przedsiębiorców będzie udostępniona w połowie lipca, a nabór wniosków przez WARP zostanie uruchomiony pod koniec lipca br. Wsparcie w postaci grantów udzielanie jest w celu utrzymania płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski.

 

rolnik logo

KONKURS

POWIATOWY ROLNIK

ROKU

 

 

    Informuję, że z inicjatywy Zarządu Powiatu Konińskiego rozpoczyna się XVIII edycja konkursu pn. „Powiatowy Rolnik Roku”. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej przedsiębiorczych rolników naszego powiatu, którzy przystosowują swoje gospodarstwa do nowej rzeczywistości i dają podstawy do promocji rolnictwa. Termin zgłaszania kandydatur do Starostwa Powiatowego w Koninie upływa 31 lipca.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 63-248-55-00 wew.23 lub w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, pokój nr 10.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak