logo

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”

 

Informacja do pobrania.

 

 dzialaj lokalnie logo   Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie 2018”
w terminie : 25.04.2018 – 25.05.2018 
   odl stare miasto

 

W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2018” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

Więcej informacji do pobrania.