Grodziec, dnia 16 października 2019 roku

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku zwołuję na dzień 25 października 2019 roku o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.
   Celem posiedzenia będzie ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, kontrola realizacji wybranych inwestycji zaplanowanych na 2019 rok oraz kontrola zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Grodziec

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański

 

Uprzejmie informujemy, iż od 15.10.2019 r. plac targowy „Mój Rynek” w Grodźcu rozpocznie regularną działalność. Targowisko będzie czynne sześć dni w tygodniu w godz. 7.00 – 14.00, a w dni w których odbywa się jarmark (tj. każdego miesiąca w pierwszy wtorek po czternastym) w godz. od 6:00 do 14:00.

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec w pok. nr 10 przyjmowane są wnioski osób/firm chętnych do rezerwacji stanowisk handlowych na placu targowym „Mój Rynek” w Grodźcu. Wpływ wniosku w terminie do 25 października 2019 r umożliwi podpisanie umowy rezerwacyjnej począwszy od 1 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placu targowego „Mój Rynek” w Grodźcu znajdują Państwo w linkach poniżej:

 

 

Grodziec, dnia 9 października 2019 roku

INFORMACJA

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 PAŹDZIERNIKA /ŚRODA/ 2019 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

1) KOMISJA REWIZYJNA;
2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
3) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
5) KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak