Grodziec, dnia 14 stycznia 2021 roku

Z A W I A D O M I E N I E

  

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W DNIU 25 STYCZNIA 2021 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ GODZ. 11.00 W SALI URZĘDU GMINY GRODZIEC.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek

 

Grodziec, dnia 11.01.2021 roku

INFORMACJA


          Informuję, że PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA w Grodźcu działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38 z dniem 14.01.2021 roku przywraca bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych w godzinach od 12:30 do 15:30.

 

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem dostępny jest do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem, w Urzędzie Gminy w Grodźcu (punkt obsługi interesanta), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodziec oraz w Starostwie Powiatowym w Koninie.

Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Koninie lub wysłać pocztą tradycyjną na adres starostwa) wraz z oświadczeniem.

Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów demontażu, transportu i utylizacji lub 100 % kosztów transportu i utylizacji wcześniej zdjętego pokrycia dachowego.

Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie powiatu konińskiego. Ponadto wnioskodawca powinien dokonać wszelkich formalności wynikających z przepisów Prawa Budowlanego .

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania:

 

AZBEST


Właściciele nieruchomości, którzy posiadają wyroby azbestowe są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy Grodziec informacji o wyrobach zawierających azbest do dnia 31 stycznia 2021 r. za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadający wyroby zawierające azbest, których są właścicielami, przedkładają Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego informację o wyrobach zawierających azbest do dnia 31 stycznia 2021 r. za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

Dopuszcza się użytkowanie wyrobów zawierających azbest do dnia 31 grudnia 2032 r.

Z uwagi na panujące ograniczenia ,,Informacja o wyrobach zawierających azbest’’ dostępna jest do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w punkcie obsługi interesanta.

W celu umówienia wizyty w tutejszym Urzędzie oraz w przypadku pytań bądź wątpliwości, które wystąpią przy wypełnianiu ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest’’ proszę o kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzędu Gminy, tel. 63 248 55 00 wew.23)

Wójt Gminy Grodziec
/-/Mariusz Woźniak

Do pobrania: