Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy otwiera nasze serca i sprawia, że pragniemy pomagać tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Tak też było i w tym roku. 12 stycznia Sztab WOŚP w Grodźcu na czele z panią Iwoną Borowską zaprosił mieszkańców naszej gminy na imprezę finałową do Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Akcję rozpoczęto od rozgrywek w halową piłkę nożną. W tym samym czasie na scenie dla zgromadzonej publiczności wystąpiły dzieci ze Szkół w Grodźcu i Królikowie. Tego popołudnia można było również obejrzeć piękną wystawę malarską pani Joanny Domagały oraz skorzystać z praktycznych warsztatów udzielania pierwszej pomocy przeprowadzonych przez ratowników z OSP Grodziec. Każdy znalazł coś dla siebie. Dla dzieci przygotowano salę zabaw, a dorosłych zaproszono na giełdę darów WOSP oraz licytacje. Nie zabrakło kawiarenki z pysznymi wypiekami i ciepłymi napojami. Na zakończenie grodziecki Chór Męski porwał wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej, którą zakończyło wspólne „światełko do nieba”.

WOŚP 1

    Grodziecki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas 28. finału zebrał ostatecznie rekordową kwotę 15 200,62 zł. Wszystkie pieniądze zebrane przez wolontariuszy oraz podczas imprezy finałowej zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla szpitali.

Galeria fotografii.

 

Informacja drob

 

 

   Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem dostępny jest w Urzędzie Gminy w Grodźcu (pokój nr 10) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodziec i w Starostwie Powiatowym w Koninie (pokój 454, na piętrze III), a także do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego pod adresem http://bip.powiat.konin.pl

   Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Koninie (kancelaria na parterze, pokój 168 lub wysłać poczta tradycyjną na adres starostwa) od stycznia 2020 r. wraz z oświadczeniem.

   Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów demontażu, transportu i utylizacji lub 100 % kosztów transportu i utylizacji wcześniej zdjętego pokrycia dachowego.

   Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie powiatu konińskiego. Ponadto wnioskodawca powinien dokonać wszelkich formalności wynikających z przepisów Prawa Budowlanego –tj. przy zamiarze wymiany dachu na nowy, bez zmiany konstrukcji, należy dokonać zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. W przypadku zmiany konstrukcji dachu wymagane jest pozwolenie na budowę.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania:

 

 

AZBEST


Właściciele nieruchomości, którzy posiadają wyroby azbestowe są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy Grodziec informacji o wyrobach zawierających azbest do dnia 31 stycznia 2020 r. za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Druki dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec w pokoju nr 10 (tel. 63 248 55 00 wew. 23)

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadający wyroby zawierające azbest, których są właścicielami, przedkładają Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego informację o wyrobach zawierających azbest do dnia 31 stycznia 2020 r. za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

Dopuszcza się użytkowanie wyrobów zawierających azbest do dnia 31 grudnia 2032 r.

Wójt Gminy Grodziec
/-/Mariusz Woźniak