WÓJT GMINY GRODZIEC

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 14.05.2019 r. do 04.06.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy miejsc pod ustawienie kontenerów na odzież.

Informacje można uzyskać w Referacie IP Urzędu Gminy Grodziec, pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania:

 

Grodziec, dnia 07.05.2019 r.

OR.0002.7.2019

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506/

z w o ł u j ę VII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 14 maja 2019 roku /tj. wtorek/ o godz. 10.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

przerwa woda

 

Uwaga!

Uprzejmie informuję, że w związku z trwającymi pracami dotyczącymi budowy Placu Targowego w Grodźcu, w dniu 08.05.2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody od ul. Głównej (od strony ul. Targowej) do ul. Parkowej (włącznie).

W związku z powyższym proszę wszystkich mieszkańców o cierpliwość oraz wyrozumiałość.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Koło Wędkarskie nr 55 LIN w Rychwale

zachęca do wzięcia udziału w

Towarzyskim Spotkaniu Wędkarskim na zbiorniku Gliny

Patronat nad spotkaniem objęli

Wójt Gminy Grodziec oraz Burmistrz Rychwała

Pełna informacja do pobrania.