Grodziec, dnia 3.12.2019 r.

OR.0002.13.2019

  

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./

z w o ł u j ę XIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 18 grudnia 2019 roku /tj. środa/ o godz. 10.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

 

Grodziec, dnia 3 grudnia 2019 roku

INFORMACJA 

 

 INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13 GRUDNIA /ŚRODA/ 2019 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

1)    KOMISJA REWIZYJNA;

2)    KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;

3)    KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

4)    KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;

5)    KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec 

/ - / Zenon Olejniczak

 

Sezon grzewczy

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC
.

Trwa sezon grzewczy, który co roku powoduje znaczne pogorszenie jakości powietrza. Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom w poszanowaniu zdrowia i życia mieszkańców oraz w celu poprawy jakości powietrza proszę i apeluję do mieszkańców gminy Grodziec o:

  • niepalenie śmieci w piecach domowych, paleniskach i kominkach,
  • stosowanie dozwolonych paliw.

W trakcie spalania odpadów powstają substancje niebezpieczne, trujące dla zdrowia. Dym ze spalonych śmieci zawiera trujące dla ludzi i zwierząt dioksyny np. dwutlenek siarki, chlorowodór. Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Spalając śmieci w domowych piecach trujemy siebie, sąsiadów oraz przyczyniamy się do pogorszenia jakości powietrza, którym oddychamy.

Za łamanie prawa zgodnie z ustawą o odpadach podlega się karze aresztu lub grzywny.

Dbajmy o naszą „małą ojczyznę”, jej piękno, czystość i zdrowie nie tylko dla siebie, ale i dla następnych pokoleń !

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Grodziec, dnia 25 listopada 2019 roku

 

INFORMACJA

 

   INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 2 GRUDNIA /PONIEDZIAŁEK/ 2019 ROKU O GODZ. 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Kazimierz Kaźmierski