GRODZIEC, DNIA 23 MAJA 2019 R.

Z A W I A D O M I E N I E

 

   PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH W DNIU 3 CZERWCA /PONIEDZIAŁEK/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 13.00.

 

Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych

/-/ Agata Różańska

 

GRODZIEC, DNIA 22 MAJA 2019 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 29 MAJA /ŚRODA/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 15.00.

 

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Kamil Rezler

 


Grodziec, dnia 22 maja 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku zwołuję na dzień 29 maja 2019 roku o godz.13.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.
    Celem posiedzenia będzie kontrola wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu oraz w Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu za 2018 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański