W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie gminy Grodziec wszystkim mieszkańcom gminy utrzymującym drób

 

Nakazuje się:

  1. Utrzymywanie drobiu w odosobnieniu (w kurnikach lub innych zamkniętych miejscach), by uniemożliwić ich kontakt z dzikimi ptakami i innymi zwierzętami oraz z osobami wchodzącymi do gospodarstwa,
  2. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach do pomieszczeń i miejsc utrzymywania drobiu oraz mycie i odkażanie rąk przed każdym wejściem i po wyjściu z tych pomieszczeń i miejsc,
  3. Niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności drobiu w gospodarstwie.

 

Zakazuje się:

  1. Przemieszczania do gospodarstwa i wyprowadzania z gospodarstwa drobiu i innych ptaków,
  2. Wywożenia z gospodarstwa pomiotu od drobiu.

 

Powyższe obowiązuje do odwołania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Koninie

 

1

 

 

UWAGA!!!

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.03.2020 r. z powodu awarii na sieci wodociągowej mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

W związku z powyższym proszę wszystkich mieszkańców o cierpliwość oraz wyrozumiałość.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak