agroenergia

 

UWAGA!

 

 

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „AGROENERGIA”, który trwa do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. 

W nawiązaniu do wyżej wymienionego naboru, dnia 19.08.2019 r. o godz. 15:30 w Szkole Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Grodźcu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące AGROENERGII – dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla rolników.

Serdecznie zapraszamy!

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

  Starosta Koniński pragnie serdecznie zaprosić do udziału w V edycji konkursu fotograficznego skierowanego do seniorów powiatu konińskiego. W tym roku konkurs jest organizowany pod hasłem „Świat wokół nas”, a jego celem jest dokumentacja i promocja walorów codziennego życia osób starszych.

Szczegółowych informacji udziela Krzysztof Czajkowski – tel. 63/240-32-24

 

Do pobrania:

 

 

Wójt Gminy Grodziec ogłasza, że w dniu 11.09.2019 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Grodziec odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z Gminy Grodziec na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodziec.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec (sekretariat) do dnia 06.09.2019 r. (piątek) do godz. 14.00 następujących dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodziec”:

  1. Pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (należy podać numer działki i nazwę obrębu) wraz z pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu oraz że nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  2. Pisemnego oświadczenia o stałym zameldowaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy Grodziec (powyżej 1 ha użytków rolnych w gminie Grodziec).
  3. Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Szczegóły zawarto w załącznikach: