GRODZIEC, DNIA 22 MAJA 2019 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 29 MAJA /ŚRODA/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 15.00.

 

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Kamil Rezler

 


Grodziec, dnia 22 maja 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku zwołuję na dzień 29 maja 2019 roku o godz.13.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.
    Celem posiedzenia będzie kontrola wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu oraz w Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu za 2018 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański

 

piesek

„Czy na pewno jestem bezpański?”


    W większości przypadków wałęsające się psy to głównie zwierzęta niedopilnowane przez swoich właścicieli. Niejednokrotnie właściciele czworonogów nie trzymają ich w kojcu czy ogrodzonej posesji, tym samym pozwalając psom samowolnie biegać po miejscowości. O uznaniu psa za „bezpańskiego” nie może świadczyć jedynie fakt, że pies pojawia się o odpowiednich porach w danym miejscu, ponieważ są to wyjątkowo liczne przypadki w okresie godowym zwierząt.

Pamiętajmy, że nie każdy wałęsający się pies jest bezpański.

Sposoby postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

  • w przypadku, gdy właściciel wałęsającego psa jest znany, należy ten fakt zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia, w przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może skierować wniosek do sądu o ukaranie właściciela psa,
  • w sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie należy taki przypadek zgłosić do Urzędu Gminy.

    Ponadto, informuję że mieszkańcy, którzy zapewniają wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie (także poprzez pozostawianie resztek jedzenia w miejscach dostępnych dla psów lub brak odpowiedniego ogrodzenia terenu, gdzie znajduje się kompostownik) stają się właścicielem tego psa. Zgłoszenia odbioru takiego zwierzęcia, jako bezdomnego nie będą przyjmowane.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak