GRODZIEC, DNIA 10 GRUDNIA 2019 R.

Z A W I A D O M I E N I E

 

   PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 18 GRUDNIA /ŚRODA/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 9:00.

 

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Kamil Rezler

 

Grodziec, dnia 10 grudnia 2019 roku

I N F O R M A C J A

 

    INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 27 GRUDNIA /PIĄTEK/ 2019 ROKU O GODZINIE 8:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański

 

WÓJT GMINY GRODZIEC

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 10.12.2019 r. do 31.12.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec, pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

 

/-/ Mariusz Woźniak

Wójt Gminy Grodziec

Do pobrania:

 

Grodziec, dnia 3.12.2019 r.

OR.0002.13.2019

  

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./

z w o ł u j ę XIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 18 grudnia 2019 roku /tj. środa/ o godz. 10.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec