Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem dostępny jest w Urzędzie Gminy w Grodźcu (pokój nr 10) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodziec i w Starostwie Powiatowym w Koninie (pokój 454, na piętrze III), a także do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego pod adresem http://bip.powiat.konin.pl

   Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Koninie (kancelaria na parterze, pokój 168 lub wysłać poczta tradycyjną na adres starostwa) od stycznia 2020 r. wraz z oświadczeniem.

   Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów demontażu, transportu i utylizacji lub 100 % kosztów transportu i utylizacji wcześniej zdjętego pokrycia dachowego.

   Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie powiatu konińskiego. Ponadto wnioskodawca powinien dokonać wszelkich formalności wynikających z przepisów Prawa Budowlanego –tj. przy zamiarze wymiany dachu na nowy, bez zmiany konstrukcji, należy dokonać zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. W przypadku zmiany konstrukcji dachu wymagane jest pozwolenie na budowę.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania:

 

 

AZBEST


Właściciele nieruchomości, którzy posiadają wyroby azbestowe są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy Grodziec informacji o wyrobach zawierających azbest do dnia 31 stycznia 2020 r. za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Druki dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec w pokoju nr 10 (tel. 63 248 55 00 wew. 23)

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadający wyroby zawierające azbest, których są właścicielami, przedkładają Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego informację o wyrobach zawierających azbest do dnia 31 stycznia 2020 r. za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

Dopuszcza się użytkowanie wyrobów zawierających azbest do dnia 31 grudnia 2032 r.

Wójt Gminy Grodziec
/-/Mariusz Woźniak

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 30 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) 2019 ROKU O GODZ. 10:00 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Agata Różańska

 

STAROSTA KONIŃSKI

 

zawiadamia

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 9 (pokój nr 251,252, i piętro) w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r., poniedziałek - wtorek w godzinach od 1000 do 1700, środa - piątek w godzinach od 800 do 1400 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób, jednostek organizacyjnych i organów projekt operatu opisowo - kartograficznego sporządzony w oparciu o zamówienie:

  • "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Rychwał", "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Grodziec", "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Kramsk", "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Krzymów", "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Golina"
  • "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Stare Miasto"

Pełna informacja do pobrania.