ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 18 CZERWCA (WTOREK) 2019 ROKU O GODZ. 9:00 ODBĘDZIE SIĘ WYJAZDOWE POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Aneta Dąbek

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 6 CZERWCA (CZWARTEK) 2019 ROKU O GODZ. 12.00 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek

 

Grodziec, dnia 27.05.2019 r.

OR.0002.8.2019

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506/

z w o ł u j ę VIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 11 czerwca 2019 roku /tj. wtorek/ o godz. 9.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

rolnik roku

 

 

KONKURS
POWIATOWY ROLNIK ROKU

 

 

 

 

Informuję, że z inicjatywy Zarządu Powiatu Konińskiego rozpoczyna się XVII edycja konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej przedsiębiorczych rolników naszego powiatu, którzy przystosowują swoje gospodarstwa do nowej rzeczywistości i dają podstawy do promocji rolnictwa. Termin zgłaszania kandydatur do Starostwa Powiatowego upływa 30 maja.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 63-248-55-00 wew.23 lub w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, pokój nr 10.

Regulamin konkursu zamieszczony jest w załączniku.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: