Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym.

 

Wójt Gminy Grodziec ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Grodźcu przy ul. Głównej stanowiącej własność Gminy Grodziec.

Szczegółowe informacje o przetargu można znaleźć na stronie BIP Grodziec.

 

 

Ogłoszenie o przetargu.

Uzupełnienie do ogłoszenia o przetargu.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Stowarzyszenie „ Razem dla Szkół” wspólnie ze szkołami podstawowymi Gminy Grodziec będzie realizowało program:

Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.”

 

Projekt jest finansowany przez Urząd Gminy Grodziec.

 

KRUS logoKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

   

    Zgodnie z kierunkami działalności prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizowane są działania wpływające na likwidację przyczyn wypadków między innymi z grupy „uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta” . Działania te w 2016 roku prowadzone są pod hasłem „DOBRZE TRAKTUJESZ MNIEJ RYZYKUJESZ”

Dobrze traktujesz

 

 

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi po 1 lipca 2016 r.

 

Dnia 8 czerwca 2016 r. podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.  z siedzibą w Koninie - ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin.
Umowa obejmuje okres 18 miesięcy, tj. od dnia 01 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.                                   

W najbliższych dniach (tj. do dnia 20 czerwca br.) do każdej nieruchomości zostanie dostarczony harmonogram odbierania odpadów na rok 2016 i 2017, który dostępny będzie także na stronie internetowej gminy. W harmonogramie uwzględnione zostały obowiązujące od lipca 2016 r. zmiany w częstotliwości odbierania odpadów.

 

Harmonogram wywozu odpadów do pobrania.