OS.0002.22.2016

Grodziec, dnia 15.11.2016r.
                                                                                          

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

 

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./

z w o ł u j ę  XXII Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 24 listopada 2016 roku /tj. czwartek/ o godz. 8.30
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec