Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie przypomina o konieczności dokonania przez posiadacza zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia . Ustalone podczas spisu: liczby i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Spisu dokonuje się na formularzu udostępnianym w Biurze Powiatowym ARiMR w Koninie oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.


Dokonywanie corocznego spisu jest okazją do uaktualnienia listy zwierząt w rejestrze zwierząt oznakowanych, dokonanie zaległych zgłoszeń rejestracji i przemieszczeń.

 

 

Szanowni Państwo,

 

W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Chcąc przygotować się do realizacji tego ważnego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym. Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.

 

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS  http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl  oraz urzędów statystycznych.

Ankietę  można wypełniać do dnia 30 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

/ - / Artur Satora

 

 

ViiKONKURS Bozonarodzenioy 2016 mały