ZAWIADOMIENIE

 

    ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 27 WRZEŚNIA (PIĄTEK) 2019 ROKU O GODZ. 12:00 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Agata Różańska

 

GRODZIEC, DNIA 13 WRZEŚNIA 2019 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 19 WRZEŚNIA /CZWARTEK/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14.00.

 

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Kamil Rezler

 

mammografia