logo

 

 

 Agroenergia

- nowy program NFOŚiGW dla rolników

 

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Program skierowany jest wyłącznie dla rolników indywidualnych. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Więcej informacji na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl


Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Tylko do 27 lipca 2019 roku czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku


Wzór oświadczenia do pobrania

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że na stronie Energa www.energa.pl/ ukazał się komunikat o treści zamieszczonej poniżej. Jednocześnie, po analizie zapisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw informujemy, że treść komunikatu dotyczy wszystkich wymienionych w komunikacie podmiotów, także tych, którzy zakupują energię elektryczną u innych dostawców niż ENERGA.

 

Szanowni Państwo,

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach programu "Daj sobie szansę-program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi".

Do badań „Daj sobie szansę” zapraszamy wszystkie osoby w wieku 40-65 lat, każdego u kogo przez ponad 3 tygodnie występuje: pieczenie języka, owrzodzenie, czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa, krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie i problemy z połykaniem oraz wieloletnich palaczy, osoby nadużywające alkoholu, a także osoby o podwyższonym ryzyku zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego.

 

Badania realizowane są przez Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu.

Badania są bezpłatne, nie wymagają osobnego skierowania, realizowane są od poniedziałku do piątku o godz. 14:00.

Telefon do rejestracji czynny jest w godzinach 7:25-15:00 pod numerem 503 414 178.

 

nieczystosci

 

 

 

UWAGA !!!

 

 

 

   Wójt Gminy Grodziec informuje mieszkańców gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Uchwała nr XVIII/119/2016 ze zmianami Rady Gminy Grodziec), właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do: