PSZOK

 

 

Uwaga!

 

 

 

 

    Uprzejmie informuję, że w miesiącu wrześniu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny w drugą sobotę miesiąca, tj. 14.09.2019 r. w godzinach 8:00 – 13:00. Pozostałe dni nie ulegają zmianie.

Za utrudnienia przepraszamy!

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

OR.0002.10.2019

Grodziec, dnia 22 sierpnia 2019 roku

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./

z w o ł u j ę X sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 28 sierpnia 2019 roku /tj. środa/ o godz. 13:00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 22 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 SIERPNIA /ŚRODA/ 2019 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
Zenon Olejniczak

 

W poniedziałek, 19 sierpnia 2019 roku z inicjatywy Wójta Gminy Grodziec - Mariusza Woźniaka w Szkole Podstawowej w Grodźcu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu NFOŚiGW pn. „Agroenergia”.

1