GRODZIEC, DNIA 23 MARCA 2020 ROKU

Z A W I A D O M I E N I E

 

    W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane na dzień:

27.03.2020 R. (PIĄTEK) GODZ. 13:00

Odbędzie się w terminie późniejszym.

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański

 

Grodziec, dnia 20 marca 2020 roku

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/85/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku zwołuję na dzień 27 marca 2020 roku o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański

KOMUNIKAT

            W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Grodziec oraz Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania.

  1. Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
  2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie.
  • Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporządzenia aktu zgonu i wydania dowodu osobistego.
  1. PSZOK Orlik i targowica nieczynne do odwołania
  2. Niezbędne druki można pobrać na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy
  3. Opłat za podatki, wodę i ścieki należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Grodziec

48 8530 0000 0600 0185 2000 0002

     Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta.

Numery telefonów kontaktowych:

63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat

Numery wewnętrzne:
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
34 – Skarbnik Gminy / Referat Finansów
36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych
44 – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne,
35 – Świadczenia rodzinne
37 – Biuro Rady Gminy Grodziec
722 323 128 – Zarządzanie kryzysowe

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP

Fax: 63 306 70 05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

tel: 63 246 31 40 lub 733 404 252,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY GRODZIEC 

KASA URZĘDU GMINY GRODZIEC
NIECZYNNA DO ODWOŁANIA

 

Opłat za podatki, wodę i ścieki należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Grodziec 

48 8530 0000 0600 0185 2000 0002

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta.

       

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak