GRODZIEC, DNIA 13 WRZEŚNIA 2019 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 19 WRZEŚNIA /CZWARTEK/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14.00.

 

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Kamil Rezler

 

mammografia

 

Informacja

          Informujemy, że w dniu 12 września 2019 roku Urząd Gminy Grodziec będzie czynny do godz. 11:30. Kasa czynna do godziny 11:00.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak