logo wfosigw new

Wójt Gminy Grodziec informuje, iż 15 maja 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach nowych zasad programu „Czyste Powietrze”.

Nowa wersja Programu dostępna jest na stronie NFOŚiGW:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1562,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html

 

Dodatkowo uruchomione zostaną szkolenia z nowych zasad Programu.

Pierwsze webinarium – dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze” – odbędzie się w najbliższy poniedziałek 11 maja br. o godz. 12:00.

Żeby wziąć w nim udział, wystarczy zarejestrować się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/.

Szkolenie poprowadzą eksperci z Wydziału Czystego Powietrza NFOŚiGW, którzy wprowadzą wszystkich zainteresowanych również w kwestie związane ze sposobem składania wniosków o dotacje w nowym „Czystym Powietrzu”.

 

/-/ Mariusz Woźniak

Wójt Gminy Grodziec

 

    Obowiązek posiadania umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wynika z :

USTAWY z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437)

Art. 6. ust. 1. „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”

Art. 6 ust. 4. „Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.”

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 11 MAJA (PONIEDZIAŁEK) 2020 ROKU O GODZ. 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Aneta Dąbek

 

Grodziec, dnia 23.04.2020 r.

 

INFORMACJA

 

    W związku z rozprzestrzenianiem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 informuję, że PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA w Grodźcu działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu od dnia 23.04.2020 r. do odwołania będzie prowadzony w formie zdalnej.

    Osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty z zakresu uzależnień mogą uzyskać pomoc telefoniczną pod nr 667-951-678 w godzinach pracy punktu tj. 13:30 do 15:30.

Harmonogram pracy:

23 kwietnia 2020 roku
07 maja 2020 roku
21 maja 2020 roku
04 czerwca 2020 roku
25 czerwca 2020 roku
09 lipca 2020 roku
23 lipca 2020 roku
13 sierpnia 2020 roku
27 sierpnia 2020 roku
10 września 2020 roku
24 września 2020 roku
08 października 2020 roku
22 października 2020 roku
12 listopada 2020 roku
26 listopada 2020 roku
10 grudnia 2020 roku

Wójt Gminy Grodzie
/-/ Mariusz Woźniak