Grodziec, dnia 22 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 SIERPNIA /ŚRODA/ 2019 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
Zenon Olejniczak

 

W poniedziałek, 19 sierpnia 2019 roku z inicjatywy Wójta Gminy Grodziec - Mariusza Woźniaka w Szkole Podstawowej w Grodźcu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu NFOŚiGW pn. „Agroenergia”.

1

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje
o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na nowy
rok szkolny 2019/2020

 

  1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

  2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są:

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH

GMINY GRODZIEC

Data

Godzina

Sołectwo

19.08.2019

17.00

JANÓW

19.08.2019

19.00

GRODZIEC-STOŁÓWKA SZKOLNA

20.08.2019

17.00

BISKUPICE

20.08.2019

19.00

CZARNYBRÓD

21.08.2019

17.00

BIAŁA

21.08.2019

19.00

BIAŁA KOLONIA

22.08.2019

15.00

BYSTRZYCA

22.08.2019

19.00

ŁAGIEWNIKI

23.08.2019

17.00

KRÓLIKÓW CZWARTY

23.08.2019

19.00

KRÓLIKÓW

26.08.2019

17.00

LĄDEK

26.08.2019

19.00

JUNNO

27.08.2019

17.00

ZAGUŹNICA-SZKOŁA LIPICE

27.08.2019

19.00

STARA CIŚWICA

28.08.2019

17.00

STARE GRĄDY

28.08.2019

19.00

WIELOŁĘKA

29.08.2019

17.00

STARY BOROWIEC

29.08.2019

19.00

NOWE GRĄDY