Starosta Koniński pragnie serdecznie zaprosić do udziału w V edycji konkursu fotograficznego skierowanego do seniorów powiatu konińskiego. W tym roku konkurs jest organizowany pod hasłem „Świat wokół nas”, a jego celem jest dokumentacja i promocja walorów codziennego życia osób starszych.

Szczegółowych informacji udziela Krzysztof Czajkowski – tel. 63/240-32-24

 

Do pobrania:

 

 

Wójt Gminy Grodziec ogłasza, że w dniu 11.09.2019 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Grodziec odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z Gminy Grodziec na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodziec.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec (sekretariat) do dnia 06.09.2019 r. (piątek) do godz. 14.00 następujących dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodziec”:

 1. Pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (należy podać numer działki i nazwę obrębu) wraz z pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu oraz że nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 2. Pisemnego oświadczenia o stałym zameldowaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy Grodziec (powyżej 1 ha użytków rolnych w gminie Grodziec).
 3. Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Szczegóły zawarto w załącznikach:

 

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy pokój Nr 5 (przy kasie) można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Termin składania wniosków:

 • od 1 sierpnia 2019 do 2 września 2019 należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach kwoty podatku określonej na 2019 r.

 • Zwrotem podatku akcyzowego objęto również bydło będące w posiadaniu producenta rolnego (DJP) do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Kierownika ARiMR o
  liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP).

 • Zwrot podatku wynosić będzie:
  100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
  dla DJP – 30 l


Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 Do pobrania: