Grodziec, dnia 4 czerwca 2020 roku

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 CZERWCA /ŚRODA/ 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRODŹCU, PL. ABP. BRONISŁAWA DĄBROWSKIEGO 4, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak

 

GRODZIEC, DNIA 28 MAJA 2020 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

     PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 4 CZERWCA /CZWARTEK/ 2020 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14.00.

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Kamil Rezler

 

Grodziec, dnia 27.05.2020 r.

 

INFORMACJA

 

    Informuję, że w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA w Grodźcu działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu z dniem 04.06.2020 roku przywraca bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych.

    Każda osoba korzystająca z porad specjalisty zobowiązana jest do stosowania obowiązujących zasad ostrożności:

  • zachowania bezpiecznej odległości od innych osób,
  • zasłonięcia ust i nosa,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do pomieszczenia biurowego.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak