SPRZEDAM

DZIAŁKĘ NR 17/3 - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

O POWIERZCHNI 0,30 ha ORAZ NR 17/5 - GRUNTY

ORNE O POWIERZCHNI 0,35 ha ZLOKALIZOWANE

W GMINIE GRODZIEC, GRĄDY STARE, POWIAT

KONIŃSKI.

TEL. KONTAKTOWY: 693527334