Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie oraz gruntownej analizie stanu przygotowań placówek oświatowych z terenu gminy Grodziec do nowych rekomendacji rządu związanych z COVID-19, w trosce o zdrowie i życie dzieci oraz pracowników oświaty – organ prowadzący NIE WYRAŻA ZGODY na otwarcie od 6 maja br. przedszkoli na terenie gminy Grodziec.

    W ocenie organu prowadzącego podjęte środki ostrożności rekomendowane w obecnej sytuacji oraz przepisy prawne w tym zakresie nie dają gwarancji bezpieczeństwa nikomu, a tym samym dzieciom i nauczycielom.

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem proszę o kontakt z dyrektorami placówek.

 

/-/ Mariusz Woźniak
Wójt Gminy Grodziec