W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników w związku z zagrożeniem epidemicznym od 14 października 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Grodziec poprzez ograniczenie w bezpośredniej obsłudze interesantów.

 1. Kontakt jest możliwy poprzez stanowisko obsługi Klienta utworzone w kasie Urzędu Gminy Grodziec (pokój nr 5) lub po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem merytorycznym. W przypadku umówienia wizyty w urzędzie należy stawić się o wyznaczonej godzinie.
 2. Sprawy można załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
 3. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporządzenia aktu zgonu, aktu urodzenia i wydania dowodu osobistego.
 4. Niezbędne druki można pobrać na stanowisku obsługi Klienta lub na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy

Opłat za podatki, wodę i ścieki należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Grodziec

48 8530 0000 0600 0185 2000 0002

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta bankowe.

Numery telefonów kontaktowych:
63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat

Numery wewnętrzne:
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
34 – Skarbnik Gminy / Referat Finansów
36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości
44 – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne,
35 – Świadczenia rodzinne
37 – Biuro Rady Gminy Grodziec

722 323 128 – Zarządzanie kryzysowe
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP 
Fax: 63 306 70 05

Prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych, zachowanie bezpiecznych odległości oraz przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz korzystania z płynów dezynfekcyjnych.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

..

 

Mieszkańcy powiatu konińskiego oraz miasta Konina, którzy chcieliby się przebadać na obecność wirusa SARS-CoV-2 będą mieli taką możliwość. Od 4 do 6 sierpnia w Koninie działać będzie mobilny punkt pobrań. Będzie się on znajdował na terenie giełdy przy Stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego przy ul. Podwale. Wszyscy, którzy są zainteresowani poddaniem się badaniu powinni wcześniej się zapisać. Rejestracja będzie prowadzona przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w dniach 30, 31 lipca (czwartek, piątek) oraz 3 i 4 sierpnia (poniedziałek, wtorek) w godzinach 8.00 - 15.00 pod numerem telefonu (61) 656 80 75.

 

KOMUNIKAT
W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PANDEMII ZAKAŹNEJ CHOROBY
COVID-19 WYWOŁYWANEJ PRZEZ KORONAWIRUSA SARS-COV-2:

 1. Zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
 2. Prosi się o załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Grodziec drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
 3. Dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz świadczenia usług komunalnych.
 4. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Orlik, Plac Targowy – z wyjątkiem jarmarków, place zabaw, siłownie zewnętrzne – zamknięte do odwołania.
 5. Placówki oświatowe z terenu Gminy Grodziec – zamknięte do odwołania.
 6. Niezbędne druki można pobrać na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy.
 7. Opłat za podatki, wodę i ścieki można dokonywać w Kasie Urzędu Gminy Grodziec czynnej
  w wyznaczonych godzinach:
                                             poniedziałek: od 9.00 do 13.00;
                                             wtorek – piątek: od 7.30 do 12.00

  lub na konto Urzędu Gminy Grodziec: 48 8530 0000 0600 0185 2000 0002

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta.

 

Odpis ASC 940x788