Mieszkańcy powiatu konińskiego oraz miasta Konina, którzy chcieliby się przebadać na obecność wirusa SARS-CoV-2 będą mieli taką możliwość. Od 4 do 6 sierpnia w Koninie działać będzie mobilny punkt pobrań. Będzie się on znajdował na terenie giełdy przy Stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego przy ul. Podwale. Wszyscy, którzy są zainteresowani poddaniem się badaniu powinni wcześniej się zapisać. Rejestracja będzie prowadzona przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w dniach 30, 31 lipca (czwartek, piątek) oraz 3 i 4 sierpnia (poniedziałek, wtorek) w godzinach 8.00 - 15.00 pod numerem telefonu (61) 656 80 75.

 

KOMUNIKAT
W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PANDEMII ZAKAŹNEJ CHOROBY
COVID-19 WYWOŁYWANEJ PRZEZ KORONAWIRUSA SARS-COV-2:

 1. Zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
 2. Prosi się o załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Grodziec drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
 3. Dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz świadczenia usług komunalnych.
 4. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Orlik, Plac Targowy – z wyjątkiem jarmarków, place zabaw, siłownie zewnętrzne – zamknięte do odwołania.
 5. Placówki oświatowe z terenu Gminy Grodziec – zamknięte do odwołania.
 6. Niezbędne druki można pobrać na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy.
 7. Opłat za podatki, wodę i ścieki można dokonywać w Kasie Urzędu Gminy Grodziec czynnej
  w wyznaczonych godzinach:
                                             poniedziałek: od 9.00 do 13.00;
                                             wtorek – piątek: od 7.30 do 12.00

  lub na konto Urzędu Gminy Grodziec: 48 8530 0000 0600 0185 2000 0002

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta.

 

Odpis ASC 940x788

 

    Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie oraz gruntownej analizie stanu przygotowań placówek oświatowych z terenu gminy Grodziec do nowych rekomendacji rządu związanych z COVID-19, w trosce o zdrowie i życie dzieci oraz pracowników oświaty – organ prowadzący NIE WYRAŻA ZGODY na otwarcie od 6 maja br. przedszkoli na terenie gminy Grodziec.

    W ocenie organu prowadzącego podjęte środki ostrożności rekomendowane w obecnej sytuacji oraz przepisy prawne w tym zakresie nie dają gwarancji bezpieczeństwa nikomu, a tym samym dzieciom i nauczycielom.

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem proszę o kontakt z dyrektorami placówek.

 

/-/ Mariusz Woźniak
Wójt Gminy Grodziec