logo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grodziec, informujemy iż w dniu 7 sierpnia br. została zawarta umowa z firmą Geo Solar na wykonanie 399 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”.

007 male

 

logo

 

Gmina Grodziec otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na inwestycje związane z gospodarką odpadami.

 

10 sierpnia 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Grodziec a Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec.

DSC00558 male

 

 

Miło nam poinformować, iż Ochotnicza Staż Pożarna w Królikowie zrealizowała zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę altany piknikowej w Królikowie formą integracji lokalnej społeczności” mające na celu poprawę jakości życia poprzez wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru LGD.

008

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.

 

europ   Leader   SSWP   urzd   PROW