logo

 

Gmina Grodziec rozpoczyna rekrutację do projektu „Ja w internecie”. Projekt to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie przez cały czas trwania projektu do wyczerpania wolnych miejsc.

 

 1                                              2

Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

 

EFRR Samorzad kolorPL

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody  
  użytkowej,

- redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2, pyłów, dwutlenki siarki,
  co z kolei zapobiegnie zanieczyszczeniom środowiska.

- poprawa zdrowia i życia człowieka w związku ze zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery,

- zwiększenie efektywności energetycznej,

- poprawa jakości powietrza,