logo

 

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” został wybrany do dofinansowania. W ramach przedsięwzięcia będzie wykonanych 399 instalacji fotowoltaicznych oraz 155 solarnych. Na terenie Gminy Grodziec zostanie wykonanych 176 sztuk instalacji fotowoltaicznych oraz 45 sztuk kolektorów słonecznych, natomiast w Gminie Rzgów 110 sztuk kolektorów słonecznych oraz 223 sztuk instalacji fotowoltaicznych,. Przedmiotowe instalacje będą produkowały energię cieplną oraz elektryczną (w zależności od wariantu) na potrzeby własne domów mieszkalnych. Jest to projekt parasolowy. Dzięki jego realizacji, mieszkańcy uczestniczący w projekcie otrzymają dostęp do bezpiecznej, naturalnej energii i ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł. Zwiększeniu ulegnie dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej (1,33 MWe) oraz cieplnej (0,6 MWt). Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 1470,29 MWhe/rok, natomiast produkcja energii cieplnej wyniesie 417,76 MWht/rok.


Całkowita wartość projektu wynosi 7 846 340,16 zł. Dofinansowanie to kwota 6 024 525,45 zł (w tym Gmina Rzgów- 3 566 096,80 zł, Gmina Grodziec- 2 458 428,65 zł).


W ramach konkursu złożono 187 wniosków, z czego do dofinansowania wybrano 18 projektów.


Wnioski wybrane do dofinansowania


W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie otrzymają wszyscy mieszkańcy Gminy Grodziec, którzy złożyli wnioski w wyznaczonym terminie. O dalszych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

W piątek 30 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska w towarzystwie Skarbnika Gminy Grodziec Aleksandry Musiałowskiej podpisała z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowy na 2 zadania, które będą w najbliższym czasie realizowane na terenie naszej gminy.

 

Podpisane dokumenty dotyczą dofinansowania projektów:

  1. "W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas" - budowa rekreacyjnego placu zabaw, kwota pomocy 38 496 złotych;
  2. "Rekreacją Grodziec Stoi" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec, kwota pomocy 50 887 złotych;

PROW II maly

Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 europ                       PROW

 

Urząd Marszałkowski opublikował wyniki naboru wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu energii odnawialnej.


Z radością informujemy, że złożony wspólnie z Gminą Rzgów wniosek pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i znalazł się na wysokim 14 miejscu listy rankingowej. Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł. Pozycja na liście rankingowej i przeznaczona na zadanie pula środków gwarantuje otrzymanie dofinansowania. Projekt przewiduje po stronie Gminy Grodziec montaż 176 instalacji fotowoltaicznych i 45 kolektorów słonecznych na budynkach należących do mieszkańców naszej gminy. Całkowita wartość projektu wynosi 7 846 340,10 zł., przy czym dofinansowanie wynosi 6 024 525,45 zł.

 

Lista po ocenie merytorycznej

 

logo