Miło nam poinformować, iż Ochotnicza Staż Pożarna w Królikowie zrealizowała zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę altany piknikowej w Królikowie formą integracji lokalnej społeczności” mające na celu poprawę jakości życia poprzez wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru LGD.

008

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.

 

europ   Leader   SSWP   urzd   PROW
 

 

09 czerwca 2018 r. na terenie OSP Wielołęka odbył się piknik pn. „Wielołęka – kraina mlekiem płynąca” zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki”. Piknik okazał się być wydarzeniem niezwykle atrakcyjnym, wzbudzającym duże zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców Gminy Grodziec, jak i spoza naszego terenu. „Wielołęczanki” znane ze swojej gościnności przygotowały liczne stoiska z lokalnymi produktami spożywczymi wytworzonymi z mleka. Zorganizowały także moc atrakcji dla wszystkich obecnych na Pikniku - o oprawę muzyczną zadbała „Kapela z Kopyta”, dzieci mogły natomiast skorzystać z darmowych zjeżdżalni i słodkości. Organizacja wydarzenia plenerowego miała na celu promocję walorów i produktów turystycznych sołectwa oraz integrację społeczności lokalnej.

w3

Wydarzenie plenerowe pn. „Wielołęka – kraina mlekiem płynąca” zorganizowano w ramach projektu unijnego, poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 i zrealizowano za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.

 

europ   Leader   SSWP   urzd   PROW

 

 

    Z radością przyjęliśmy wiadomość, iż wniosek inwestycyjny o dofinansowanie projektu w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

    Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

    Dofinansowaniem w ramach Programu objęto zadanie inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w wariancie rozszerzonym.

Wariant rozszerzony OSA w miejscowości Mokre obejmować będzie:

  • siłownię plenerową i elementy placu zabaw;
  • strefę relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni,
  • stół do gier edukacyjnych (szachy/ warcaby).

 

MSIT    OSA