3 sierpnia br. rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice". Inwestycja obejmuje gruntowny remont dachu budynku, w którym obecnie działalność statutową prowadzi Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach. Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 328/70 z dnia 21.05.1984 r.

Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice - zdjęcie 1

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane m.in.: całkowita wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej, orynnowania oraz montaż instalacji odgromowej.

Wartość zadania to około 492 tys. zł. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planuje się na koniec września br.

Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice - zdjęcie 2

 

W poniedziałek 6 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Grodziec Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak w towarzystwie Skarbnika Gminy Grodziec Aleksandry Musiałowskiej podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowę o dofinansowanie na operację z zakresu „Gospodarki wodno-ściekowej” pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska”.

Kolejne 285 tysięcy złotych dla Gminy Grodziec na gospodarkę wodno - ściekową - zdjęcie 1

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Wiejskiej w Grodźcu wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi (13 szt.) do granicy posesji oraz zaprojektowanie i budowa pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym prowadzącym ścieki do istniejącej kanalizacji. W ramach zadania wykonane zostaną także 2 nitki wodociągu (przyłączy), który umożliwią podłączenie przyszłych budynków do sieci wodociągowej bez ingerencji w zaprojektowaną już drogę.

Kolejne 285 tysięcy złotych dla Gminy Grodziec na gospodarkę wodno - ściekową - zdjęcie 2

Zakładany koszt całkowity operacji to 570 013,01 zł, z czego 50% tj. 285 020,00 zł stanowi dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zrealizowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Grodziec.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: marzec 2022 r.

 

Relacja w wydarzenia w Telewizji Wielkopolskiej

 

 

Dzięki pozyskanemu przez Gminę Grodziec dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 17 czerwca 2020 r. zakończono realizację zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Królików i Łagiewniki na terenie Gminy Grodziec”.

Przedmiotem inwestycji była budowa ogólnodostępnych i wielofunkcyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. W ramach programu OSA w obu miejscowościach zostały wybudowane: plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz strefa relaksu w tzw. „wariancie rozszerzonym”. Zagospodarowanie terenu objęło także tereny zielone, elementy małej infrastruktury pomocniczej oraz ogrodzenie obiektu.

OSA w Królikowie

„OSY” w Królikowie i Łagiewnikach zostały wyposażone w następujące elementy:

 1. Siłownie plenerowe z następującym zestawieniem urządzeń:
  1. "Kręciołek dla niepełnosprawnych";
  2. "Biegacz";
  3. "Wahadło";
  4. "Wioślarz";
  5. "Orbitrek";
  6. "Wypychacz".
 2. Strefy relaksu składają się z:
  1. stołu do gry w szachy/chińczyka wraz z dwoma ławkami;
  2. gry "kółko i krzyżyk";
  3. czterech ławek montowanych na stałe.
 3. Place zabaw z zestawieniem urządzeń o charakterze sprawnościowym:
  1. huśtawka typu "Bocianie gniazdo";
  2. urządzenie sprawnościowe typu "Osa";
  3. urządzenie sprawnościowe typu: "Małpi Gaj”.

OSA w Łagiewnikach

Zagospodarowany teren pozwoli mieszkańcom spędzać czas i jednocześnie kształtować koordynację i sprawność ruchową na świeżym powietrzu.

Wartość całkowita obu inwestycji to ponad 150 tys. zł, z czego około 97 tys. zł stanowiło dofinansowanie.

OSA - tablica

 

Galeria fotografii.