logo

„Czyste Powietrze” - nowe zasady

 

Uprzejmie informuję, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Nowa wersja Programu dostępna jest na stronie WFOŚiGW:
https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Szczegółowych informacji udziela: Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

Urzędu Gminy Grodziec, tel. 63 2485500 wew. 25.

 

Załączniki:

  1. Ulotka „Czyste Powietrze”;
  2. „Czyste Powietrze” – baza wiedzy;
  3. „Czyste Powietrze” – I i II część programu.


/-/ Mariusz Woźniak
Wójt Gminy Grodzie

 

3 sierpnia br. rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice". Inwestycja obejmuje gruntowny remont dachu budynku, w którym obecnie działalność statutową prowadzi Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach. Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 328/70 z dnia 21.05.1984 r.

Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice - zdjęcie 1

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane m.in.: całkowita wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej, orynnowania oraz montaż instalacji odgromowej.

Wartość zadania to około 492 tys. zł. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planuje się na koniec września br.

Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice - zdjęcie 2

 

W poniedziałek 6 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Grodziec Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak w towarzystwie Skarbnika Gminy Grodziec Aleksandry Musiałowskiej podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowę o dofinansowanie na operację z zakresu „Gospodarki wodno-ściekowej” pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska”.

Kolejne 285 tysięcy złotych dla Gminy Grodziec na gospodarkę wodno - ściekową - zdjęcie 1

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Wiejskiej w Grodźcu wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi (13 szt.) do granicy posesji oraz zaprojektowanie i budowa pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym prowadzącym ścieki do istniejącej kanalizacji. W ramach zadania wykonane zostaną także 2 nitki wodociągu (przyłączy), który umożliwią podłączenie przyszłych budynków do sieci wodociągowej bez ingerencji w zaprojektowaną już drogę.

Kolejne 285 tysięcy złotych dla Gminy Grodziec na gospodarkę wodno - ściekową - zdjęcie 2

Zakładany koszt całkowity operacji to 570 013,01 zł, z czego 50% tj. 285 020,00 zł stanowi dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zrealizowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Grodziec.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: marzec 2022 r.

 

Relacja w wydarzenia w Telewizji Wielkopolskiej