KRUS

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IX
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.