Drukuj
Kategoria: Informacje podmiotów zewnętrznych

 

KRUS

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IX
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

    Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego; popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

    Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice ilustrującej hasło konkursowe.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim .Etap wojewódzki może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:
I grupa- klasy 0- III szkoły podstawowej
II grupa - klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Prace laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbędzie się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.

Regulamin konkursu dostępny jest: w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl