Po wielu latach oczekiwań marzenia mieszkańców Janowa związane z budową nowej drogi asfaltowej zostały spełnione. A wszystko to dzięki zaangażowaniu samorządu gminnego i pozyskaniu na ten cel dofinansowania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nowa droga. Nowe perspektywy - zdjęcie 1

W ramach inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr G 027P w miejscowości Janów została wykonana droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 828,20 mb i szerokości 4,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m, poboczem o szerokości 1,0 m wraz ze zjazdami. Początek drogi znajduje się w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 433, a koniec na skrzyżowaniu dróg gminnych. Nowa droga w połączeniu z właśnie realizowaną przebudową drogi Janów-Jaroszewice Grodzieckie nie tylko ułatwi komunikację między miejscowościami i gminami, ale stanowić będzie także bezpieczną alternatywę dla drogi wojewódzkiej.

Nowa droga. Nowe perspektywy - zdjęcie 2

Ostatecznie wartość inwestycji wyniosła 727 000,00 zł, z czego założona kwota dofinansowania ze środków unijnych to ponad 447 tysięcy złotych.

Zrealizowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz dostosowanie drogi do potrzeb jej mieszkańców, co przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Nowa droga. Nowe perspektywy - zdjęcie 3

Nowa droga. Nowe perspektywy - zdjęcie 4

 

Corocznie, 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Tegoroczne obchody tego wydarzenia, tak ważnego dla wszystkich Polaków, miały wyjątkowo skromny przebieg, ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19. Obchody Święta Niepodległości w gminie Grodziec również wyglądały inaczej niż zwykle. W imieniu lokalnej społeczności, wójt Mariusz Woźniak i przewodniczący Rady Gminy Zenon Olejniczak, oddali hołd wdzięczności bohaterom poległym za wolność Ojczyzny zapalając znicze i składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów poległych podczas II wojny światowej na placu ks. Abp. B. Dąbrowskiego oraz pod pomnikiem Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Grodźcu. Na tym uroczystości zakończono.

11 listopada - zdjęcie 1

11 listopada - zdjęcie 2

11 listopada - zdjęcie 3

11 listopada - zdjęcie 4

11 listopada - zdjęcie 5

11 listopada - zdjęcie 6

 

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczającej do grodzieckiej szkoły Powiat Koniński przy współpracy z Gminą Grodziec rozpoczął realizację drugiego etapu przebudowy pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec-Wielołęka.

Współpraca- popłaca - zdjęcie 1

Całkowita wartość II etapu wspólnie finansowanej inwestycji to około 368 tysięcy złotych. Zakończenie prac związanych z drugim etapem przebudowy pobocza, które pozwoli na połączenie obu miejscowości, planuje się na koniec listopada br.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych robót.

Współpraca- popłaca - zdjęcie 2

Współpraca- popłaca - zdjęcie 3

Współpraca- popłaca - zdjęcie 4