W dniu 30 lipca 2020 roku w Sali Bankietowej w Grodźcu 10 par z terenu gminy Grodziec świętowało „Złote Gody”, czyli Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
    W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonał uroczystego aktu dekoracji Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Z tej okazji na ręce Jubilatów złożono również pamiątkowe listy gratulacyjne oraz kwiaty.
    Następnie Złote Gody uczczono lampką szampana oraz tortem. Nie zabrakło także wspólnie odśpiewanego „Sto lat”!
    Zakończenie uroczystości uwieczniono sesją oraz wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

50 lat RAZEM! Na dobre i na złe! - zdjęcie 1

Złote Gody w tym roku obchodzili Państwo:
Genowefa i Ireneusz Choderni z Nowych Grądów,
Maria i Wojciech Dudkiewiczowie z Grodźca,
Izabela i Zenon Gęsikiewiczowie z Królikowa,
Janina i Rafał Gęsikiewiczowie z Królikowa,
Barbara i Władysław Kowalscy z Tartaka,
Maria i Franciszek Marcinkowscy z Biskupic,
Zofia i Lech Miliccy z Grodźca,
Janina i Czesław Nowiccy z Wielołęki,
Zuzanna i Zdzisław Sowińscy z Nowej Huty,
Krystyna i Sławomir Stasikowscy z Białej.

 

Drodzy Jubilaci, z okazji tak pięknej rocznicy ślubu, złotych godów, składamy serdeczne życzenia. Długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha i doczekania się kolejnych jubileuszy!

Galeria fotografii.

Relacja z wydarzenia w telewizji KNTV24.

 

 

    W dniu 22 lipca 2020 r. odbyła się w Szkole Podstawowej w Grodźcu uroczysta sesja Rady Gminy, podczas której po raz kolejny radni dokonali pozytywnej oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.

    Radni przeprowadzili debatę nad raportem Wójta Gminy Grodziec o stanie gminy za 2019 rok, po czym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grodziec.

    W opinii Rady Gminy Grodziec dobrze i zgodnie z prawem został też wykonany plan finansowy. Ubiegłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziec. W związku z powyższym za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec Mariuszowi Woźniakowi opowiedzieli się wszyscy radni, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę.

    Pan Wójt Mariusz Woźniak podziękował za wotum zaufania i udzielenie absolutorium. Podkreślił, że jednomyślność radnych w tak kluczowej kwestii świadczy o dobrej współpracy organów gminy i dobrze wróży na przyszłość. Dotychczasowe sukcesy są efektem pracy bardzo wielu osób – pracowników Urzędu Gminy Grodziec oraz wszystkich jednostek podległych. Swój udział w tym dziele mają także sołtysi, którzy jako organ pomocniczy wójta działają bezpośrednio na terenie każdego sołectwa.

    Zwieńczeniem uroczystej sesji były życzenia i wspólna fotografia.

Wójt z absolutorium - zdjęcie 1

 

Galeria fotografii.

 

Sportowa inwestycja w gminie Grodziec. Zdjęcie 1.

Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” jest organizowany w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Jego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich przez wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mieszkańców na rzecz własnej miejscowości.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 czerwca br. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Sportowa inwestycja w gminie Grodziec. Zdjęcie 2.

W tegorocznej edycji dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł otrzymała również Gmina Grodziec. 17 lipca 2020 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Koninie wójt gminy Mariusz Woźniak w towarzystwie skarbnika gminy Aleksandry Musiałowskiej podpisali z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskiem umowę dotacyjną na realizację projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grodziec”. 

W ramach projektu zostanie zrekultywowany teren boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grodźcu oraz wyposażony w nowe bramki do gry w piłkę nożną.
Projekt stanowi realizację oddolnych inicjatyw mieszkańców Grodźca, zachowując poprzez to dziedzictwo kulturowe, a jednocześnie podnosząc atrakcyjność obszaru wiejskiego, tworząc dzięki temu uzupełnienie terenów rekreacyjno-sportowych.

Logo Wielkopolska Odnowa Wsi