Życzenia wielkanocne 2021 r.

 

Logo Starostwo Powiatowe w Koninie

Szanowni Państwo!

 

    Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” oraz ograniczone środki finansowe na tegoroczną realizację Programu informuję, iż z dniem 19 marca 2021 r. zamknięty zostaje nabór wniosków o dofinansowanie ww. zadania w roku 2021.
Wnioski złożone do tut. Starostwa po 19 marca 2021 r. nie będą rozpatrywane.

 

/-/ Julia Stasińska
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Dzień Sołtysa - baner

 

    Jak co roku, 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji, z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych z Covid-19, w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec, Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak spotkał się z gospodarzami wsi, by podziękować im za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności. Obok życzeń i podziękowań skierowanych do sołtysów, omówiono także bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem sołectw. Spotkanie zakończyła wspólna dyskusja na temat planów rozwoju gminy Grodziec.

Dzień Sołtysa 2021 - zdjęcie 1