piesek

„Czy na pewno jestem bezpański?”


    W większości przypadków wałęsające się psy to głównie zwierzęta niedopilnowane przez swoich właścicieli. Niejednokrotnie właściciele czworonogów nie trzymają ich w kojcu czy ogrodzonej posesji, tym samym pozwalając psom samowolnie biegać po miejscowości. O uznaniu psa za „bezpańskiego” nie może świadczyć jedynie fakt, że pies pojawia się o odpowiednich porach w danym miejscu, ponieważ są to wyjątkowo liczne przypadki w okresie godowym zwierząt.

Pamiętajmy, że nie każdy wałęsający się pies jest bezpański.

Sposoby postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

  • w przypadku, gdy właściciel wałęsającego psa jest znany, należy ten fakt zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia, w przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może skierować wniosek do sądu o ukaranie właściciela psa,
  • w sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie należy taki przypadek zgłosić do Urzędu Gminy.

    Ponadto, informuję że mieszkańcy, którzy zapewniają wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie (także poprzez pozostawianie resztek jedzenia w miejscach dostępnych dla psów lub brak odpowiedniego ogrodzenia terenu, gdzie znajduje się kompostownik) stają się właścicielem tego psa. Zgłoszenia odbioru takiego zwierzęcia, jako bezdomnego nie będą przyjmowane.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

piesUwaga !

 

Jak co roku w okresie wiosennym i jesiennym na terenie naszej gminy nasila się zjawisko wałęsających psów, co do których istnieje podejrzenie, że uciekły swoim właścicielom. Przypominamy właścicielom zwierząt o ich obowiązkach, a w szczególności o:

  • prowadzeniu psa na smyczy (bez względu na wielkość psa),
  • zabezpieczaniu swojej posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
  • niewprowadzaniu psów na place zabaw dla dzieci.


Większość przypadków wałęsających się psów wynika z ludzkiej nieodpowiedzialności za własne zwierzęta, które bez nadzoru wałęsają się po terenach gminy, często narażając na niebezpieczeństwo innych mieszkańców, szczególnie dzieci.

Za szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia. Nieprzestrzeganie przepisów prawa skutkuje m.in. KARĄ GRZYWNY NAWET DO 1000zł.

Pamiętajmy, że „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Drodzy właściciele psów!

apel do wlascicieli

 

W związku z nasileniem się problemu wałęsających się po wioskach psów - w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim dzieci - przypominamy właścicielom czworonogów o obowiązku zapewnienia pełnego nadzoru nad psami (trzymaniu psów na terenie własnej posesji) i możliwości wyprowadzania psów na zewnątrz ogrodzenia wyłącznie pod nadzorem właściciela.
    Za szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia.
    (Art. 77 KW. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany).


Wójt Gminy Grodziec
/-/Anna Andrzejewska