W poniedziałek, 27 lutego 2017 roku w restauracji „Madera” w Królikowie odbyło się zorganizowane przez Wójta Gminy Grodziec spotkanie dla przedsiębiorców, a po nim spotkanie pod hasłem: „Razem dla Gminy” podsumowujące działalność podmiotów zaangażowanych w rozwój i promocję Gminy Grodziec w latach 2015-2016.

1 maly

    W pierwszej części zaproszeni przedstawiciele: Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Urzędu Skarbowego w Koninie oraz Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście przekazali przybyłym osobom prowadzącym działalność gospodarczą rzetelne informacje o zmianach w prawie podatkowym, dotacjach oraz innych formach wsparcia dla przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyło 40 przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy.

2 maly

    Poniedziałkowe popołudnie stało się również okazją do podsumowań dotychczasowej działalności samorządu gminnego oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój i promocję gminy Grodziec. Z tej okazji dla zaproszonych gości – radnych, sołtysów, przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rychwale, przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy Grodziec – przygotowano prezentację multimedialną poświęconą efektom ponad dwuletniej współpracy. Prelekcję wygłosił Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Mariusz Woźniak, a jej podsumowania dokonał gospodarz gminy Grodziec i zarazem organizator spotkania – Wójt Gminy Anna Andrzejewska.

3 maly

    W trakcie prezentacji przedstawiono najważniejsze zadania zrealizowane przez samorząd w ciągu ostatnich dwóch lat oraz przedsięwzięcia podejmowane wspólnie z innymi podmiotami zaangażowanymi w pracę na rzecz gminy. Przypominano o oddaniu do użytku pierwszej w gminie oczyszczalni ścieków, przebudowie dróg w Starych Grądach, Grodźcu i Biskupicach, przebudowie mostu w miejscowości Borowiec, zakupie pierwszego w historii gminy nowego samochodu strażackiego, rozbudowie parku maszynowego, działalności i osiągnięciach stowarzyszeń z terenu gminy Grodziec i innych.

4 maly

    Spotkanie uświetnił występ Pani Katarzyny Zawady. Młoda artystka zaprezentowała własną interpretację przebojów Anny German.

5 maly

    Wieczór zakończono rozmowami o dalszych losach naszej gminy i jej perspektywach rozwoju.

Galeria fotografii.