Na kanwie wprowadzonego w tym roku Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, najlepsi uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec odebrali pierwsze w historii naszej gminy stypendia i nagrody Wójta Gminy Grodziec za najlepsze wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia pozaszkolne.

Do uzyskania Stypendium Wójta Gminy Grodziec byli uprawnieni uczniowie, którzy uzyskali w ostatnim roku szkolnym średnią z ocen nie mniejszą niż 5,3 w klasach IV-VI i 5,2 w klasach VII-VIII. Ostatecznie, na liście znalazło się 23 uczniów. Stypendium w wysokości 1000,00 zł otrzymali:

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH - zdjęcie 1

Sebastian Cieślak (SSP w Biskupicach)
Paweł Czuma (SSP w Biskupicach)
Oliwia Filipiak (SSP w Biskupicach)
Maria Struszczyk (SSP w Biskupicach)
Mikołaj Struszczyk (SSP w Biskupicach)
Kornelia Woźniak (SSP w Biskupicach)
Igor Mateusz Kawala (SSP w Biskupicach)
Jan Marczak (SSP w Biskupicach)
Sylwia Bednarek (SSP w Biskupicach)

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH - zdjęcie 2

Szymon Dziurdziński (SP w Królikowie)
Bartosz Skowroński (SP w Królikowie)
Dominika Woźniak (SP w Królikowie)
Maja Szczepaniak (SP w Królikowie)

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH - zdjęcie 3

Seweryn Brzęcki (SSP w Lipicach)
Kinga Budzińska (SSP w Lipicach)
Magdalena Pałubicka (SSP w Lipicach)
Klaudia Trafna (SSP w Lipicach)
Kacper Trafny (SSP w Lipicach)

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH - zdjęcie 4

Nadia Kaczmarek (SP w Grodźcu)
Magdalena Czapczyk (SP w Grodźcu)
Bartosz Szmajdka (SP w Grodźcu)
Julia Dziubarczyk (SP w Grodźcu)
Julia Orkowska (SP w Grodźcu)

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH - zdjęcie 5

Ponadto, za wybitne osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, indywidualne nagrody finansowe otrzymali:

Sandra Stępińska (SP w Grodźcu) – za zajęcie I miejsca w woj. konkursie ekologicznym promującym OZE pt. „Cztery pory roku z OZE”.
Jakub Wykrętowicz (SP w Grodźcu) – za zajęcie II miejsca w woj. konkursie ekologicznym promującym OZE pt. „Cztery pory roku z OZE”.
Szymon Dziurdziński (SP w Królikowie) – za zajęcie I miejsca w woj. konkursie plastycznym pt. „Z rodziną najlepiej”.

Uroczyste wręczenie stypendiów i nagród odbyło się 23 października 2020 r. w poszczególnych placówkach oświatowych oraz 26 października w Urzędzie Gminy Grodziec. Wszystkim nagrodzonym stypendystom gratulujemy osiągniętego sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne!

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH - zdjęcie 6

 

Galeria fotografii.