W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczającej do grodzieckiej szkoły Powiat Koniński przy współpracy z Gminą Grodziec rozpoczął realizację pierwszego etapu przebudowy pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec –Wielołęka.

Przebudowa drogi - zdjęcie 1

Wartość inwestycji to blisko 380 tysięcy złotych, z czego 150 tysięcy złotych stanowią środki przekazane na realizację zadania przez Gminę Grodziec.

Zakończenie prac związanych z pierwszym etapem przebudowy pobocza planuje się na koniec września br.

Przebudowa drogi - zdjęcie 2

Przebudowa drogi - zdjęcie 3