Współpraca – popłaca! Realizacja 5 projektów na łączną kwotę ponad 380 tys. zł to efekt dotychczasowej współpracy między Gminą Grodziec a Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie” z siedzibą w Starym Mieście. Ponad 237 tys. zł tej puli stanowiło dofinansowanie. Dzięki temu na terenie naszej gminy udało się zrealizować następujące zadania:

  1. "Wielołęka wieś integrująca mieszkańców" – całkowita wartość projektu 77 066.79 zł (dofinansowanie - 48 123,00 zł).
  2. "Mokre - wieś przyjazna mieszkańcom – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Mokre” – całkowita wartość projektu 63 701,70 zł (dofinansowanie - 40 533,00 zł).
  3. "Mieszkać w Lądku jest w porządku – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lądek" – całkowita wartość projektu 105 841,08 zł (dofinansowanie - 63 629,00 zł).
  4. "Rekreacją Grodziec Stoi" – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec – całkowita wartość projektu 79 950,00 zł (dofinansowanie - 48 328,40 zł).
  5. „W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas" – budowa rekreacyjnego placu zabaw (plac zabaw przy SP Grodziec) – całkowita wartość projektu 60 270,00 zł (dofinansowanie - 36 399,25 zł).

20 lutego 2020 r. w Starym Mieście odbyło się podsumowanie dotychczasowych przedsięwzięć, które jednocześnie było także okazją do omówienia osiągnięć, problemów, szans i zagrożeń dotyczących zarówno zrealizowanych inwestycji, jak i planów na przyszłość. W ramach podsumowania owocnej współpracy ze Stowarzyszeniem otrzymaliśmy z rąk prezesa stowarzyszenia Ireneusza Ćwieka oraz dyrektor biura Iwony Bańdosz tablice informacyjne dotyczące działań realizowanych w latach 2017-2019. Tablice te niebawem zostaną zamontowane na obiektach wybudowanych w ramach projektów.

Współpraca między Gminą Grodziec a Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie" - zdjęcie