Wspólnie dla wielkopolskiej wsi to cykl spotkań informacyjnych dla rolników i mieszkańców wsi, który organizowany jest już po raz czwarty na terenie województwa wielkopolskiego pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka.

Spotkanie adresowane do mieszkańców powiatów: konińskiego, tureckiego i kolskiego odbyło się 24 lutego 2020 r. w sali OSP w Biskupicach.

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi - zdjęcie 1

Podczas konferencji poruszono najbardziej aktualne tematy w rolnictwie. Szczegółowo przedstawiono kwestie dotyczące m.in. harmonogramu naboru wniosków PROW na lata 2014-2020, możliwości uzyskania wsparcia przez hodowców krów i świń, zmian w obszarze świadczeń i rehabilitacji rolników ubezpieczonych w KRUS, wybranych zagrożeń dla funkcjonowania rolnictwa i gospodarki leśnej (afrykański pomór świń, grypa ptasia), bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych i podczas prac polowych, innowacji w doradztwie rolniczym.

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi - zdjęcie 2

Dodatkowo przybliżono zebranym działalność wszystkich prezentowanych instytucji: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgowej Stacja Chemiczno - Rolniczej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Grodziec, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, przedsiębiorstwa Elewarr oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi - zdjęcie 3

Wykłady podzielono na trzy bloki tematyczne, po których przeprowadzono panel dyskusyjny. Uczestnicy mieli również możliwość zgłębienia wiedzy na dany temat w bezpośredniej rozmowie ze specjalistą. W obrębie sali zlokalizowano punkty informacyjne, w których na zainteresowanych czekali eksperci z poszczególnych instytucji.

Organizatorami spotkania były prezentowane instytucje okołorolnicze przy współpracy z Wójtem Gminy Grodziec i OSP Biskupice.

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi - zdjęcie 4

 

Galeria fotografii.