6 grudnia br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach druhowie wraz z mieszkańcami gminy świętowali zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przekazanie auta rozpoczęło się uroczystą galą, podczas której swój talent muzyczny zaprezentowały dzieci ze społecznej Szkoły Podstawowej im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach oraz ,,Biskupiczanki”. Część artystyczna została uświetniona występem Orkiestry Dętej Parafii Królików.

    Podczas gali przedstawiono historię OSP w Biskupicach oraz wszystkich pojazdów pożarniczych jakie mieli do dyspozycji druhowie na przestrzeni lat. Szczegółowo opowiedziano ostatni rok z historii jednostki, kiedy to strażacy podjęli starania o pozyskanie nowego samochodu. Uroczystość była też okazją do podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania samochodu. Podziękowania otrzymali m. in: Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak, Zastępca Wójta Gminy Grodziec Radosław Perczyński, Radni Gminy Grodziec, Skarbnik Gminy Grodziec Aleksandra Musiałowska, Przedstawiciele KM PSP w Koninie, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Andrzej Piaskowski.

1

    Po części oficjalnej zgromadzeni przenieśli się przed remizę, gdzie proboszcz parafii Królików ks. Grzegorz Groszkowskiego dokonał poświęcenia auta.

    Średni samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Volvo, który trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach, jest już drugim nowym pojazdem tego typu w historii Gminy Grodziec. Nowe auto zastąpi wysłużony średni samochód marki Magirus Deutz 170D z roku 1980.

    Koszt nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach wyniósł 760 tys. zł. Gmina Grodziec z własnego budżetu przeznaczyła na ten cel 425 tys. zł. Pozostałe środki pochodziły z dotacji pozyskanych z:

  • Narodowego/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (110 tys. zł),
  • Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (225 tys. zł) .

Uroczystość z okazji powitania nowego wozu bojowego odbyła się w ramach projektu pn. ,,Rozwijamy Centrum Małej Ojczyzny i budujemy Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych!” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.