Drukuj
Kategoria: Różne

 

   Złożony przez Gminę Grodziec wniosek o dofinansowanie jednostek OSP z terenu naszej gminy włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego zyskał aprobatę Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzięki temu, 25 września br. w siedzibie Ministerstwa w Warszawie Mariusz Woźniak - Wójt Gminy Grodziec i Aleksandra Musiałowska – Skarbnik Gminy Grodziec podpisali umowę na łączną kwotę 34 300 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone za zakup 8 kompletów ubrań specjalnych i 10 sztuk hełmów strażackich dla jednostek OSP Grodziec i Biskupice.

   Oficjalnego przekazania umundurowania dokonano w dniu 4 grudnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec. O podobne wsparcie włodarz gminy wystąpił także dla jednostek OSP z Lądku i Królikowa.

Nowe hełmy i mundury 1

Dofinansowanie OSP Ministerstwo

 

 logo FS kolor orientacja pozioma          Logotyp MS bez godla w orientacji poziomej 

„ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”